Verwacht
Partners

 

Beste klanten en vrienden van de bioskoop Walkino in Bree,

Ziehier waarom de bioskoop zijn aktiviteit gestopt heeft :
Na de koop van het gebouw en veel maanden zware werken was het de bedoeling deze bioskoop uit de jaren 50 nieuw leven in te blazen en na heropening, twee komfortabele zalen aan te bieden om met up to date technische uitrusting de beste films voor te stellen.
Om dit soort vooropzet een werkelijke kans op slagen te garanderen, ware het natuurlijk beter geweest zo veel mogelijk ter plaatse te zijn, wat in mijn geval niet mogelijk was omdat ik ver van Bree woon. Events op poot zetten met plaatselijke akteurs is ook moeilijk wanneer men ter plaatse niemand kent.
Na bijna 8 jaar blijft het aantal bezoekers echter te laag om het projekt duurzaam te maken. We stonden op het nippertje een redder - overnemer te vinden, maar familie -omstandigheden hebben dat onmogelijk gemaakt, tot mijn grote spijt.
Ik beheer succesvol andere wijkbioskopen, minder ver van mijn woonst gelegen dan Bree en ik weet dus dat ondanks alles het project winstgevend kan zijn.
Een buur van Walkino heeft me al laten weten dat hij geïnteresseerd is in de koop van het gebouw voor de oprichting van flats, wat voor mij de laatste optie is, geef ik toe.
Als u dus van cinema houdt en de bioskoop wilt reden ben ik bereid hem onmiddellijk aan een ernstige en gemotiveerde liefhebber af te staan.
Momenteel is alles nog ter plaatse : 2 zalen met een totaal van 270 zetels, projectiemateriaal van zeer hoge kwaliteit, frigo’s, pop-cornapparaat, enz. ...
De frequentatie van de laatste jaren draait rond de 15.000 toeschouwers per jaar, aantal dat met 2, 3 of 4 zou kunnen vermenigvuldigd worden met een nieuwe, dynamische uitbater uit de streek die goesting heeft om er zich met hart en ziel aan toe te wijden.  Des te meer dat op het einde van dit jaar enkele films met een groot potentiëel in het vooruitzicht staan : Buurtpolitie 3, Frozen 2, Star Wars : episode 9, F. C. De kampioenen 4, enz…
Bent u geen expert op vlak van kino ? Niet erg ! Ik ben inderdaad bereid u te helpen en verder in te staan met de programmatie. Daar komt nog bij dat, sinds de cinema digitaal gestuurd wordt, het niet nodig is een gepatenteerd projectionnist te zijn om het materiaal te laten werken: alles wordt met een PC vanaf de balie aan de ingang gestuurd. Een help-desk kan desnoods vanop afstand ingezet worden en de meeste noodtoestanden uit de weg ruimen.
U moet ook weten dat in de bioskoop onlangs nieuwe sanitairs ingericht werden en dat het gebouw een recente gasketel met kondensatieverwarming kreeg.
Het enige wat voor verbetering vatbaar is, is het laagste gedeelte van de voorgevel, op niveau van de ingangsdeuren, dat nu misschien minder aantrekkelijk aantoont.

Ziezo : hier heb ik dus het essentiële uitgelegd, in de hoop dat deze hartekreet deze charmante en zeldzame wijkbioskoop zal kunnen redden. 
Hebt u wat geld om er in te beleggen of kent u in uw omgeving  een liefhebber die smaak heeft voor een mooie uitdaging : Walkino wacht op u!

Dank aan allen die zeven jaar lang momenten van emotie en magie komen beleven zijn !
Lang leven het grote scherm !
Alexander K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word nu Facebook fan van Walkino

Klik hier om lid te worden